Chính Sách Thành Viên
Chính sách

Chính Sách Thành Viên

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN 

( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2019) 
 

THÀNH VIÊN  

MEMBER  

SLIVER  

GOLD  

DIAMOND  

DOANH THU TÍCH LŨY  

1.000.000 - 2.000.000VNĐ  

5.000.000 - 10.000.000VNĐ  

10.000.000 - 40.000.000VNĐ  

50.000.000 - 100.000VNĐ  

ĐIỂM THƯỞNG (% HÓA ĐƠN)  

0%  

5%  

10%  

15%  

CÁCH TÍNH ĐIỂM : SỐ  ĐIỂM = % ĐIỂM THƯỞNG x GIÁ TRỊ HÓA ĐƠN/1000.vnđ  

 

 

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 

 

SINH NHẬT 

0% 

- Ưu đãi 10% 

- Thiệp mừng sinh 

nhật 

- Ưu đãi 15% 

- Thiệp mừng 

sinh nhật 

- Ưu đãi 20% 

- Thiệp mừng sinh nhật 

 
 

 
 

 

 

hotline0779 333 007